शहरातील तिसरा टप्पा तातडीने चालू करा इनामदार यांची मागणी

शहरातील तिसरा टप्पा तातडीने चालू करा इनामदार यांची मागणी 

औसा प्रतिनिधी औसा शहरातील तिसरा टप्पा जामा मज्जिद ते हनुमान मंदिर लातूर वेस हा रस्ता बऱ्याच दिवसांनी रखडलेला असुन काम तातडीने होत नसल्यामुळे शहरातील नगरीकांना दोन्ही बाजू गटारीचे पाणी तुडुंब भरल्याने नळाला पाणी आले की रस्त्याला तळ्याचे स्वरूप येत आहे. व येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना प्रचंड अडचण घाण पाणी साचले असून त्यांची गुल्ले वाट लावणे बाबत वरील विषय विनंती करण्यात किवी अवसर तिसरा टप्पा जाऊ मुझे हनुमान मंदिर लातूर वेस्ट हा रस्ता बऱ्याच दिवसाची दिवसांनी राखडले असून काम तातडीने होत नसल्यामुळे शहरातील नागरिकांना दोन्ही बाजूने गटारी पाणी तुंबून भरल्याने नळाला पाणी आले की रस्त्याला तळ्याचे स्वरूप येत आहेत वारंवार सूचना देऊन हे पालिका प्रशासनाने आकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत आहेत तसेच बऱ्याचशा ठिकाणी स्टेट लाईट बंद आहेत काही ठिकाणी नळ पाणी येत नसल्यामुळे नागरिकांना विकत पाणी घ्यावे लागत आहे तसेच हनुमान मुद्दे ते खाली भंडार या ठिकाणी दोन जाग जागी पाईपलाईन फुटल्याने पाणी वाहत आहे अशा अनेक समस्या शहरातील असताना या त्याकडे पण दुर्लक्ष करीत आहेत तरी आपण याकडे लक्ष घालून सदरील समस्या सोडण्यात आलेल्या ज्या दिवशी रस्त्यावर जमा मजेत ते हनुमान मंदिर या रस्त्यावर नाऱ्याचे घाण पाणी दिसत त्या दिवशी त्याशिवाय पालिकेच्या विरोधात रस्त्यावर पाण्याच्या पाण्यात बसून किंवा आंदोलन करण्यात अशी एम आय एम प्रमुख औसा सय्यद मुजफर अली इनामदार यांनी निवेदन जिल्हा सह आयुक्त लातूर व नगरपालिका प्राशासन औसा यांना दिले आहे.

Post a Comment

0 Comments